default header

algemene elektrische installaties

 

Zonder stroomvoorziening kan geen enkele woon of werkruimte functioneren. Voedingen zijn nodig om allerlei apparatuur te laten werken die zorgt voor een comfortabele omgeving en het waarborgen van veiligheid.


Enercom is een specialist op het gebied van elektrotechnische installaties. Dat mag u breed opvatten. We hebben de kennis om doelmatige installaties te ontwerpen voor de woning- en utiliteitbouw. Bínnen de functionele en financiële randvoorwaarden. We adviseren, rekenen, tekenen en installeren. We nemen complete installaties voor onze rekening, van hoofdverdeler tot wandcontactdoos. Wij leggen complete sterkstroom en zwakstroom netwerken aan. Dit gebeurt volgens de geldende normen (AREI). Naast de aanleg van nieuwe installaties, kunt u bij ons terecht voor het vervangen, dan wel de uitbreiding van bestaande installaties. Uiteraard dimensioneren wij de voedingen en voorzieningen zodanig dat ze flexibel zijn voor toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie van onze opdrachtgevers.


Daarnaast zijn we in de uitvoering een betrouwbare partner. Elektrotechnische installaties vormen een onderdeel van grote en kleine bouwprojecten. U hebt belang bij een soepele uitvoering – binnen de planning, conform de afspraken. Wat het installatiewerk betreft, is dát een zorg minder wanneer u met Enercom samenwerkt. Onze monteurs zijn echte dienstverleners: accuraat, met verantwoordelijkheidsgevoel en met oog voor de klant. En mocht zich een storing voordoen, dan kunt u 24 uur per dag een beroep doen op onze servicedienst.